Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn ghế ăn khu công nghiệp Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn Ghế Ăn khu Công Nghiệp Hòa Phát

Mã SKU: BA01-14
Kích thước: 1400 x 750 x 750
1.375.000,00 ₫

Bàn Ghế Ăn khu Công Nghiệp Hòa Phát

Mã SKU: BA01-15
Kích thước: 1500 x 750 x 750
1.430.000,00 ₫

Bàn Ghế Ăn khu Công Nghiệp Hòa Phát

Mã SKU: BG01
Kích thước: 1600 x 750 x 750
1.650.000,00 ₫

Bàn Ghế Ăn khu Công Nghiệp Hòa Phát

Mã SKU: BA03
Kích thước: 1690 x 1690 x 750
2.530.000,00 ₫

Bàn Ghế Ăn khu Công Nghiệp Hòa Phát

Mã SKU: BA02
Kích thước: 1680 x 1200 x 750
1.870.000,00 ₫