Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn ghế Coffee Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: BCF107T
Kích thước: 1360 x 550 x 700
825.000,00 ₫

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: B41
Kích thước: 1360 x 550 x 700
0,00 ₫

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: BCF109
Kích thước: 1360 x 600 x 1070
1.045.000,00 ₫

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: BCF108
Kích thước: 1360 x 900 x 720
1.243.000,00 ₫

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: BCF106T
Kích thước: 1360 x 550 x 700
825.000,00 ₫

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: BCF105
Kích thước: 550 x 550 x 720
440.000,00 ₫

Bàn CaFe Hòa Phát

Mã SKU: BCF102T
Kích thước: 550 x 550 x 720
456.500,00 ₫