Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế xoay lưới 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX303C-N
Kích thước: 650 x 620 x 1040
2.640.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX303B-HK
Kích thước: 650 x 620 x 1220
2.970.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX302B-N
Kích thước: 580 x 560 x 930
1.320.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX407-M
Kích thước: 610 x 710 x 1280
3.740.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX309
Kích thước: 520 x 600 x 850
1.430.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX401B-N
Kích thước: 580 x 590 x 1220
1.980.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX307-N
Kích thước: 620 x 650 x 1235
1.980.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX306-M
Kích thước: 600 x 600 x 1010
1.870.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX206B-L
Kích thước: 620 x 650 x 1225
5.390.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX304T-HK
Kích thước: 620 x 620 x 1085
3.080.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX204B-M
Kích thước: 640 x 630 x 1280
3.960.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX205B-N
Kích thước: 640 x 630 x 1060
3.080.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX304-HK
Kích thước: 620 x 620 x 1085
3.080.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX302-M
Kích thước: 560 x 560 x 1010
0,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX301B-M
Kích thước: 660 x 570 x 1080
1.650.000,00 ₫

Ghế Xoay Lưới

Mã SKU: GX301A-M
Kích thước: 610 x 610 x 1060
1.650.000,00 ₫