Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế phòng họp Xuân Hòa

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-05-00
Kích thước: 470 x 460 x 860
286.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GNS-11-02
Kích thước: 450 x 455 x 930
990.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-11-07A
Kích thước: 450 x 480 x 1015
506.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-11-07B
Kích thước: 450 x 480 x 935
418.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-11-08
Kích thước: 450 x 480 x 975
495.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-05-00
Kích thước: 470 x 460 x 860
286.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GI-28-05
Kích thước: 495 x 460 x 765
374.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GM-28-05
Kích thước: 495 x 460 x 765
330.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-28-05
Kích thước: 495 x 460 x 765
280.500,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GM-28-01
Kích thước: 478 x 460 x 817
506.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GS-28-01
Kích thước: 478 x 460 x 817
484.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GI-28-01
Kích thước: 478 x 460 x 817
528.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GXS-21-02
Kích thước: 455 x 460 x 900
539.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GXS21-00
Kích thước: 640 x 475 x 930
737.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GXS-21-01
Kích thước: 640 x 475 x 960
880.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Xuân Hòa

Mã SKU: GM-45-00
Kích thước: 580 x 650 x 1000
1.254.000,00 ₫