Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế hội trường, bục phát biểu Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LT04
Kích thước: 800 x 600 x 1200
1.760.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LT03
Kích thước: 800 x 600 x 1200
1.925.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LT02
Kích thước: 800 x 600 x 1200
2.200.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LT01
Kích thước: 800 x 600 x 1200
2.640.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LTS04
Kích thước: 800 x 600 x 1200
1.760.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LTS02
Kích thước: 800 x 600 x 1200
2.640.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LTS03
Kích thước: 800 x 600 x 1200
2.310.000,00 ₫

Bục Phát Biểu Hòa Phát

Mã SKU: LTS01
Kích thước: 800 x 600 x 1200
2.585.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: MC01
Kích thước: 670 x 450 x 1010
0,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: G894
Kích thước: 515 x 525 x 790
297.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: G893
Kích thước: 480 x 565 x 790
528.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: G892
Kích thước: 440 x 520 x 815
440.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: MC22
Kích thước: 440 x 530 x 950
528.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: MC18
Kích thước: 440 x 530 x 950
660.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: MC11
Kích thước: 450 x 540 x 950
682.000,00 ₫

Ghế Hội Trường Hoà Phát

Mã SKU: MC07
Kích thước: 440 x 530 x 950
440.000,00 ₫