Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế phòng chờ 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC07-3
Kích thước: 1860 x 660 x 810
8.800.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC01M-3T
Kích thước: 1800 x 680 x 800
4.400.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC06B-3
Kích thước: 1750 x 700 x 780
3.630.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC01KT-3
Kích thước: 1520 x 500 x 400
2.310.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC05-3
Kích thước: 1800 x 700 x 800
4.675.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC06D-3
Kích thước: 1750 x 700 x 780
4.070.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC06-3
Kích thước: 1750 x 700 x 780
3.630.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC01M-5
Kích thước: 2980 x 680 x 800
5.610.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC04LC-3
Kích thước: 1020 x 700 x 1020
0,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC01MD-2
Kích thước: 1230 x 680 x 800
3.080.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC03-5
Kích thước: 2655 x 700 x 950
3.685.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC02-5
Kích thước: 2243 x 600 x 800
2.310.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC02-3
Kích thước: 1325 x 600 x 800
1.485.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC01S-5
Kích thước: 2775 x 680 x 800
4.675.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC01S-4
Kích thước: 2215 x 680 x 800
3.740.000,00 ₫

Ghế phòng Chờ

Mã SKU: GC03-3
Kích thước: 1575 x 700 x 950
2.310.000,00 ₫