Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn văn phòng Xuân Hòa

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn Giám Đốc Xuân Hòa

Mã SKU: BGD-11-01
Kích thước: 1800 x 900 x 760
3.520.000,00 ₫

Bàn Giám Đốc Xuân Hòa

Mã SKU: BGD-11-02
Kích thước: 1800 x 900 x 760
3.531.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt

Mã SKU: BOV-12-07
Kích thước: 1200 x 481 x 750
874.500,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: TAB-10-06I
Kích thước: 1000 x 600 x 750
948.200,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: TAB-10-06I
Kích thước: 1000 x 600 x 750
948.200,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: TAB-10-06IB
Kích thước: 1000 x 600 x 750
1.089.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-12-05
Kích thước: 1200 x 500 x 750
572.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-12-05B
Kích thước: 1200 x 500 x 750
616.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-14-05
Kích thước: 1400 x 500 x 750
638.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-14-05B
Kích thước: 1400 x 500 x 750
748.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-16-05
Kích thước: 1600 x 500 x 750
693.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: B0V-16-05B
Kích thước: 1600 x 500 x 750
748.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-18-05
Kích thước: 1800 x 500 x 750
715.000,00 ₫

Bàn làm việc chân sắt Xuân Hòa

Mã SKU: BOV-18-05B
Kích thước: 1800 x 500 x 750
836.000,00 ₫

Bàn Trưởng Phòng Xuân Hòa

Mã SKU: BVP-05-01PU
Kích thước: 1600 x 800 x 760
3.300.000,00 ₫

Bàn Trưởng Phòng Xuân Hòa

Mã SKU: BTP-03-01
Kích thước: 1800 x 900 x 760
3.300.000,00 ₫