Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế tựa 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế tựa

Mã SKU: GT09-S
Kích thước: 460 x 550 x 880
803.000,00 ₫

Ghế tựa

Mã SKU: GT07-IN
Kích thước: 490 x 460 x 820
456.500,00 ₫

Ghế tựa

Mã SKU: GT05-S
Kích thước: 420 x 460 x 850
352.000,00 ₫

Ghế tựa

Mã SKU: GT01-S
Kích thước: 450 x 470 x 770
198.000,00 ₫

Ghế Tựa

Mã SKU: GT06-S
Kích thước: 450 x 550 x 1020
594.000,00 ₫

Ghế Tựa

Mã SKU: GT03-S
Kích thước: 400 x 400 x 820
330.000,00 ₫

Ghế Tựa

Mã SKU: GT02-S
Kích thước: 450 x 470 x 770
198.000,00 ₫