Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Tủ gỗ văn phòng Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC940H5
Kích thước: 900 x 400 x 2000
2.750.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC940H4
Kích thước: 900 x 400 x 2000
3.080.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC940H3
Kích thước: 900 x 400 x 2000
3.355.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1840H1
Kích thước: 1800 x 400 x 2000
6.325.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC8040H2
Kích thước: 800 x 400 x 1000
1.870.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC8040H1
Kích thước: 800 x 400 x 1000
1.815.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC2200H2
Kích thước: 2200 x 530 x 2005
7.810.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC2000H9
Kích thước: 1850 x 460 x 2000
7.469.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1850H9
Kích thước: 1850 x 460 x 1875
7.249.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1800H6
Kích thước: 1800 x 420 x 1995
6.270.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1350H11
Kích thước: 1350 x 450 x 2000
4.752.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1350H10
Kích thước: 1350 x 420 x 2000
5.500.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1350H5
Kích thước: 1350 x 450 x 2000
5.280.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1350H3
Kích thước: 1350 x 450 x 2000
5.280.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1350H1
Kích thước: 1350 x 450 x 2000
4.400.000,00 ₫

Tủ Gỗ Tài Liệu Hòa Phát

Mã SKU: DC1340H1
Kích thước: 1350 x 400 x 2000
4.455.000,00 ₫