Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn ghế phòng ăn Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: BK712
Kích thước: 1200 x 700 x 750
1.243.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: BCN712B
Kích thước: 1200 x 700 x 750
1.078.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B58+G58
Kích thước: 1350 x 800 x 750
1.650.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B47
Kích thước: 1200 x 700 x 750
1.320.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B53
Kích thước: 1200 x 1000 x 750
1.650.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: BT120
Kích thước: 1200 x 1200 x 750
1.430.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B52
Kích thước: 1400 x 800 x 750
1.925.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B51
Kích thước: 1400 x 800 x 750
2.453.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B39
Kích thước: 1400 x 900 x 720
1.870.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B48
Kích thước: 1350 x 800 x 750
1.617.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B32
Kích thước: 1350 x 900 x 750
1.210.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B20B
Kích thước: 1100 x 650 x 730
2.860.000,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: B20A
Kích thước: 1100 x 1000 x 750
0,00 ₫

Bàn ăn , Ghế Ăn Hòa Phát

Mã SKU: TB09
Kích thước: 1360 x 800 x 775
3.135.000,00 ₫