Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế quầy Bar 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B11.1
Kích thước: 450 x 460 x 840
1.320.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B04.1
Kích thước: 400 x 400 x 900
1.540.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B06.1
Kích thước: 480 x 480 x 1080
1.375.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B11
Kích thước: 450 x 470 x 1030
1.485.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B10
Kích thước: 400 x 470 x 900
1.210.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B06
Kích thước: 420 x 470 x 1160
1.210.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B07
Kích thước: 420 x 500 x 1200
1.210.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B08
Kích thước: 400 x 400 x 790
1.100.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B04
Kích thước: 400 x 400 x 900
1.760.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B02
Kích thước: 500 x 500 x 1070
1.375.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B01
Kích thước: 460 x 460 x 970
1.210.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B09
Kích thước: 400 x 400 x 820
1.100.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B05
Kích thước: 400 x 400 x 1120
1.375.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar

Mã SKU: B03
Kích thước: 400 x 450 x 1220
1.375.000,00 ₫