Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Hộc bàn, tủ phụ Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: HPM3D
Kích thước: 400 x 480 x 590
583.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: HPM1D1F
Kích thước: 400 x 480 x 590
660.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: SVM3D
Kích thước: 400 x 480 x 590
660.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: SVM1D10
Kích thước: 400 x 480 x 590
605.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: SVM1D1F
Kích thước: 400 x 480 x 590
803.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: ATM3D
Kích thước: 400 x 480 x 590
770.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: NTM3D
Kích thước: 400 x 480 x 590
814.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: NTM1D1F
Kích thước: 400 x 480 x 590
968.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: HRM3D
Kích thước: 400 x 480 x 612
880.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: HRH3D
Kích thước: 400 x 480 x 627
1.100.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: HRM1D1F
Kích thước: 400 x 480 x 612
880.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: HRH1D1F
Kích thước: 400 x 480 x 627
979.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: M3D
Kích thước: 400 x 500 x 620
990.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: M1D10
Kích thước: 400 x 500 x 620
891.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: M1D1F
Kích thước: 400 x 500 x 620
1.001.000,00 ₫

Hộc bàn Hòa Phát

Mã SKU: M3DV2
Kích thước: 420 x 500 x 620
1.760.000,00 ₫