Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn lễ tân, quầy bar Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB36
Kích thước: 385 x 405 x 1000
605.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB12
Kích thước: 440 x 400 x 1050
935.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB11
Kích thước: 450 x 470 x 1110
935.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB35
Kích thước: 455 x 440 x 980
803.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB34
Kích thước: 390 x 380 x 835
660.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB60
Kích thước: 700 x 615 x 955
2.530.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB61
Kích thước: 740 x 580 x 1000
2.530.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB33
Kích thước: 410 x 410 x 850
880.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB32
Kích thước: 460 x 430 x 950
770.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB31
Kích thước: 450 x 450 x 960
671.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB30
Kích thước: 440 x 400 x 850
638.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB29
Kích thước: 440 x 460 x 1020
1.100.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB27
Kích thước: 440 x 440 x 1060
1.045.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB22
Kích thước: 440 x 440 x 1050
1.056.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB10
Kích thước: 440 x 450 x 930
847.000,00 ₫

Ghế Quầy Bar hòa phát

Mã SKU: SB09
Kích thước: 440 x 451 x 970
660.000,00 ₫