Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế xoay lãnh đạo 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Xoay Lãnh Đạo

Mã SKU: GX506
Kích thước: 660 x 820 x 1165
4.675.000,00 ₫

Ghế Xoay Lãnh Đạo

Mã SKU: GX505
Kích thước: 660 x 810 x 1145
4.675.000,00 ₫

Ghế Xoay Lãnh Đạo

Mã SKU: GX504
Kích thước: 660 x 810 x 1145
4.675.000,00 ₫

Ghế Xoay Lãnh Đạo

Mã SKU: GX503
Kích thước: 710 x 900 x 1190
9.295.000,00 ₫

Ghế Xoay Lãnh Đạo

Mã SKU: GX502
Kích thước: 710 x 900 x 1190
9.295.000,00 ₫

Ghế Xoay Lãnh Đạo

Mã SKU: GX501
Kích thước: 710 x 900 x 1190
9.295.000,00 ₫