Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Tủ file Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU15F
Kích thước: 380 x 457 x 1320
2.750.000,00 ₫

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU4FN
Kích thước: 915 x 450 x 1348
3.520.000,00 ₫

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU10F
Kích thước: 380 x 457 x 918
2.068.000,00 ₫

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU7F
Kích thước: 380 x 457 x 676
1.650.000,00 ₫

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU4F
Kích thước: 465 x 620 x 1320
2.640.000,00 ₫

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU3F
Kích thước: 465 x 620 x 1016
2.310.000,00 ₫

Tủ FILE Hòa Phát

Mã SKU: TU2F
Kích thước: 465 x 620 x 712
1.969.000,00 ₫