Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn ghế học sinh, sinh viên Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV240
Kích thước: 2400 x 920 x 750
1.430.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV108T
Kích thước: 1200 x 880 x 750
803.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV108
Kích thước: 1200 x 800 x 750
715.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV107T
Kích thước: 1200 x 940 x 750
946.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV107
Kích thước: 1200 x 800 x 750
880.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV105T
Kích thước: 1200 x 890 x 750
847.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV105
Kích thước: 1200 x 800 x 750
759.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV103T
Kích thước: 1200 x 940 x 750
880.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV103
Kích thước: 1200 x 800 x 750
792.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV102T
Kích thước: 1200 x 890 x 750
858.000,00 ₫

Bàn Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: BSV102
Kích thước: 1200 x 800 x 750
748.000,00 ₫