Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế gấp 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Gấp

Mã SKU: GG04-S
Kích thước: 465 x 550 x 890
319.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG01-IN
Kích thước: 450 x 490 x 810
352.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG02B-S
Kích thước: 450 x 490 x 810
264.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG04B-S
Kích thước: 500 x 720 x 880
476.300,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG12
Kích thước: 430 x 500 x 825
253.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG11-S
Kích thước: 430 x 500 x 825
308.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG10
Kích thước: 440 x 500 x 820
330.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG09-S
Kích thước: 440 x 470 x 770
385.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG09-M
Kích thước: 440 x 470 x 770
506.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG08-S
Kích thước: 440 x 470 x 780
231.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG08-M
Kích thước: 440 x 470 x 780
297.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG07-S
Kích thước: 475 x 520 x 770
297.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG07-M
Kích thước: 475 x 520 x 770
407.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG06-S
Kích thước: 460 x 520 x 970
286.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG06-M
Kích thước: 460 x 520 x 970
407.000,00 ₫

Ghế Gấp

Mã SKU: GG05-S
Kích thước: 455 x 530 x 850
253.000,00 ₫