Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Giường nội trú, giường sinh viên Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Giường Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: GT15
Kích thước: 3985 x 950 x 1750
7.590.000,00 ₫

Giường Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: GT40BH
Kích thước: 1900 x 850 x 1350
2.200.000,00 ₫

Giường Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: GT40B
Kích thước: 1900 x 850 x 1350
1.837.000,00 ₫

Giường Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: GT40
Kích thước: 1900 x 350 x 1350
1.650.000,00 ₫

Giường Sinh Viên Hòa Phát

Mã SKU: GC6
Kích thước: 1900 x 914 x 710
1.100.000,00 ₫