Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế phòng chờ Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC04I-5
Kích thước: 2960 x 645 x 770
4.455.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC04I-4
Kích thước: 2380 x 645 x 770
3.355.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC04I-3
Kích thước: 1800 x 645 x 770
2.805.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC03-5
Kích thước: 2950 x 700 x 810
4.620.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC03-4
Kích thước: 2380 x 700 x 810
3.520.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC03-3
Kích thước: 1800 x 700 x 810
2.530.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC03-2
Kích thước: 1225 x 700 x 810
2.090.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC02-4
Kích thước: 2390 x 650 x 780
2.970.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC02-5
Kích thước: 2970 x 650 x 780
3.795.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: GPC204T9
Kích thước: 2010 x 520 x 770
1.155.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: PC14
Kích thước: 1495 x 510 x 815
1.067.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: PC203Y3
Kích thước: 1465 x 550 x 820
1.100.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: PC203W3
Kích thước: 1465 x 550 x 840
1.347.500,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: PC203T1
Kích thước: 1494 x 520 x 770
957.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: PC203N
Kích thước: 1580 x 660 x 995
2.145.000,00 ₫

Ghế Phòng chờ Hòa Phát

Mã SKU: PC202BK
Kích thước: 1540 x 620 x 995
1.650.000,00 ₫