Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế phòng họp Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH10
Kích thước: 625 x 740 x 1120
1.628.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH09
Kích thước: 700 x 850 x 1150
4.400.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH08
Kích thước: 620 x 680 x 1030
1.210.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH07
Kích thước: 690 x 800 x 1200
2.189.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH06
Kích thước: 620 x 710 x 1100
1.463.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH05
Kích thước: 620 x 720 x 1040
1.358.500,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH02
Kích thước: 620 x 710 x 985
1.045.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GH01
Kích thước: 620 x 680 x 1030
1.045.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL420
Kích thước: 490 x 610 x 870
687.500,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL419
Kích thước: 570 x 585 x 870
770.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL417
Kích thước: 490 x 550 x 830
660.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL416
Kích thước: 550 x 600 x 1000
1.650.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL418
Kích thước: 610 x 580 x 1000
1.243.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL415
Kích thước: 560 x 560 x 990
1.100.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL412
Kích thước: 565 x 650 x 990
1.023.000,00 ₫

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Mã SKU: GL411
Kích thước: 565 x 650 x 990
1.265.000,00 ₫