Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế xoay văn phòng Xuân Hòa

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế giám đốc xuân hòa

Mã SKU: GTP-10-01
Kích thước: 640 x 500 x 1160
5.864.100,00 ₫

Ghế giám đốc xuân hòa

Mã SKU: GDD-05-00
Kích thước: 670 x 700 x 1200
3.300.000,00 ₫

Ghế giám đốc xuân hòa

Mã SKU: GDD-05-01
Kích thước: 670 x 700 x 1200
5.644.100,00 ₫

Ghế giám đốc xuân hòa

Mã SKU: GDD-34-00
Kích thước: 700 x 580 x 1180
5.610.000,00 ₫

Ghế xoay lưới nhân viên Xuân Hòa

Mã SKU: GX-10A-01
Kích thước: 580 x 520 x 850
825.000,00 ₫

Ghế xoay trưởng phòng Xuân Hòa

Mã SKU: GTP-30-00
Kích thước: 600 x 460 x 1060
2.200.000,00 ₫

Ghế xoay Giám đốc

Mã SKU: GGD11-00
Kích thước: 640 x 550 x 1150
0,00 ₫

Ghế xoay Giám đốc

Mã SKU: GGD13-00
Kích thước: 680 x 500 x 1175
0,00 ₫

Ghế xoay Giám đốc

Mã SKU: GDD15-01
Kích thước: 670 x 490 x 1180
0,00 ₫

Ghế xoay Giám Đốc

Mã SKU: GTP-16-00
Kích thước: 640 x 450 x 1050
0,00 ₫

Ghế xoay giám đốc Xuân Hòa

Mã SKU: GDD-33-00
Kích thước: 660 x 580 x 1180
4.510.000,00 ₫

Ghế xoay lưới nhân viên Xuân Hòa

Mã SKU: GX-11B-01
Kích thước: 600 x 600 x 1030
6.854.100,00 ₫

Ghế xoay lưới nhân viên Xuân Hòa

Mã SKU: GX-11B-00
Kích thước: 600 x 600 x 1030
0,00 ₫

Ghế xoay lưới nhân viên Xuân Hòa

Mã SKU: GX-11A-01
Kích thước: 600 x 520 x 830
770.000,00 ₫

Ghế xoay lưới nhân viên Xuân Hòa

Mã SKU: GX-10B-01
Kích thước: 590 x 500 x 850
759.000,00 ₫

Ghế xoay lưới nhân viên Xuân Hòa

Mã SKU: GX-10B-00
Kích thước: 590 x 520 x 850
781.000,00 ₫