Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế xoay văn phòng 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX12.1-N
Kích thước: 670 x 600 x 1070
1.210.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX209-N
Kích thước: 580 x 570 x 925
1.980.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX10.1
Kích thước: 480 x 480 x 860
825.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX14B-N
Kích thước: 670 x 600 x 1240
1.540.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX12B-N
Kích thước: 670 x 600 x 1070
1.320.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX14A
Kích thước: 670 x 600 x 1220
1.320.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX12A-N
Kích thước: 670 x 600 x 1070
1.265.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX03
Kích thước: 560 x 520 x 950
660.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX02A
Kích thước: 560 x 520 x 990
660.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX02KT
Kích thước: 450 x 520 x 990
605.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX01A
Kích thước: 540 x 520 x 850
605.000,00 ₫

Ghế Xoay Văn Phòng

Mã SKU: GX01KT
Kích thước: 430 x 520 x 850
550.000,00 ₫