Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế đôn ,ghế gấp Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ01
Kích thước: 370 x 370 x 460
132.000,00 ₫

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ06
Kích thước: 290 x 290 x 450
154.000,00 ₫

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GD05A
Kích thước: 365 x 365 x 300
165.000,00 ₫

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ05B
Kích thước: 365 x 365 x 450
198.000,00 ₫

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ04
Kích thước: 430 x 430 x 450
198.000,00 ₫

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ02
Kích thước: 440 x 440 x 460
165.000,00 ₫

Ghế Đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ03
Kích thước: 440 x 440 x 480
275.000,00 ₫

Ghế đôn Hòa Phát

Mã SKU: GĐ01I
Kích thước: 380 x 380 x 455
209.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G15
Kích thước: 440 x 490 x 990
0,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G137
Kích thước: 410 x 500 x 810
220.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G11
Kích thước: 440 x 510 x 810
220.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G136
Kích thước: 420 x 500 x 820
275.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G10
Kích thước: 430 x 490 x 800
286.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G09
Kích thước: 400 x 530 x 950
330.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G1699
Kích thước: 390 x 480 x 1020
275.000,00 ₫

Ghế Gấp Hòa Phát

Mã SKU: G1499
Kích thước: 390 x 480 x 1025
286.000,00 ₫