Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Cầu là, mắc áo, giá treo, thang Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Cầu là Hòa Phát

Mã SKU: CL01
Kích thước: 1000 x 310 x 830
363.000,00 ₫

Giá Phơi Hòa Phát

Mã SKU: GPD01
Kích thước: 1700 x 600 x 1150
726.000,00 ₫

Giàn Phơi Hòa Phát

Mã SKU: GD02
Kích thước: 1180 x 400 x 1600
583.000,00 ₫

Mắc áo Hòa Phát

Mã SKU: MA19
Kích thước: 400 x 400 x 1860
583.000,00 ₫

Mắc áo Hòa Phát

Mã SKU: MA02
Kích thước: 400 x 620 x 1745
495.000,00 ₫

Mắc áo Hòa Phát

Mã SKU: MA06
Kích thước: 400 x 600 x 1790
473.000,00 ₫

Mắc áo Hòa Phát

Mã SKU: MA05
Kích thước: 1495 x 460 x 1755
660.000,00 ₫

Mắc áo Hòa Phát

Mã SKU: MA04
Kích thước: 1700 x 620 x 1745
440.000,00 ₫

Thang Gấp Hòa phát

Mã SKU: T6B
Kích thước: 1090 x 420 x 1170
880.000,00 ₫

Thang Gấp Hòa phát

Mã SKU: T5B
Kích thước: 1090 x 420 x 1570
770.000,00 ₫

Thang Gấp Hòa phát

Mã SKU: T4B
Kích thước: 820 x 420 x 1340
638.000,00 ₫

Thang Gấp Hòa phát

Mã SKU: T3B
Kích thước: 630 x 420 x 1080
550.000,00 ₫