Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn họp 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-C
Kích thước: 2400 x 1200 x 750
7.150.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-C0
Kích thước: 2400 x 1200 x 750
2.970.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH18-CO
Kích thước: 1800 x 900 x 750
2.420.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-V
Kích thước: 2400 x 1200 x 750
6.655.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-CA
Kích thước: 2400 x 1200 x 750
4.400.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH38-CG
Kích thước: 3800 x 1400 x 740
7.150.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH10CT
Kích thước: 0 x 1000 x 750
1.485.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH10CG
Kích thước: 0 x 1000 x 750
1.760.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH38-CT
Kích thước: 3800 x 1400 x 740
5.060.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-CT
Kích thước: 2400 x 1200 x 750
2.420.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-CS
Kích thước: 2400 x 1200 x 750
3.025.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH24-CG
Kích thước: 2400 x 1200 x 740
3.520.000,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH18-CT
Kích thước: 1800 x 900 x 750
0,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH18-CS
Kích thước: 1800 x 900 x 750
0,00 ₫

Bàn Họp

Mã SKU: BH18-CG
Kích thước: 1800 x 900 x 740
0,00 ₫

Hộc Bàn

Mã SKU: HG02B
Kích thước: 400 x 500 x 560
990.000,00 ₫