Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Ghế xoay da 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX19A-D
Kích thước: 600 x 550 x 1060
2.640.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX308-M
Kích thước: 560 x 620 x 1090
1.980.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX13.1-N
Kích thước: 670 x 600 x 1070
1.265.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX305-HK
Kích thước: 580 x 650 x 1200
2.860.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX201.3-M
Kích thước: 670 x 700 x 1265
3.300.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX14C-N
Kích thước: 670 x 600 x 1220
1.320.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX202.1-M
Kích thước: 630 x 680 x 1145
2.530.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX203.1-HK
Kích thước: 700 x 600 x 1230
3.190.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX208.1-M
Kích thước: 580 x 620 x 1145
2.640.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX201.2-HK
Kích thước: 700 x 730 x 1280
3.245.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX10.2
Kích thước: 450 x 470 x 810
957.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX13H4
Kích thước: 670 x 600 x 1070
1.375.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX201.1-M
Kích thước: 700 x 730 x 1280
2.970.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX208-M
Kích thước: 580 x 620 x 1145
2.640.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX13C
Kích thước: 670 x 600 x 1070
1.430.000,00 ₫

Ghế Xoay Da

Mã SKU: GX15B
Kích thước: 670 x 600 x 1240
1.540.000,00 ₫