Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Bàn ghế học sinh gia đình Hòa Phát

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Bàn Học Sinh Chân Sắt gấp gọn Hòa Phát

Mã SKU: BG05-512
Kích thước: 1200 x 500 x 750
605.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Chân Sắt gấp gọn Hòa Phát

Mã SKU: G04B
Kích thước: 545 x 780 x 890
396.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Chân Sắt gấp gọn Hòa Phát

Mã SKU: BG05-514
Kích thước: 1400 x 500 x 750
770.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS26
Kích thước: 1100 x 600 x 540
0,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS29C-3
Kích thước: 800 x 500 x 540
0,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS28C-3
Kích thước: 800 x 500 x 540
0,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS29B-3
Kích thước: 800 x 500 x 540
803.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS29B-2
Kích thước: 800 x 500 x 540
979.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS20-3
Kích thước: 800 x 500 x 540
825.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS29B-4
Kích thước: 800 x 500 x 540
1.375.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS29A-3
Kích thước: 700 x 450 x 540
847.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS29A-2
Kích thước: 700 x 450 x 540
935.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS28-3
Kích thước: 700 x 450 x 680
660.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS28-2
Kích thước: 700 x 450 x 680
682.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BHS20-1
Kích thước: 800 x 500 x 740
770.000,00 ₫

Bàn Học Sinh Hòa Phát

Mã SKU: BBT102C
Kích thước: 1200 x 803 x 660
1.155.000,00 ₫