Trung tâm phân phối các sản phẩm nội thất
Nhà phân phối chính thức

Tủ gỗ văn phòng 190

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG03-C3
Kích thước: 2400 x 400 x 1800
8.855.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TLG03
Kích thước: 800 x 400 x 1200
2.090.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TLG02
Kích thước: 800 x 400 x 800
1.540.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG04K-3
Kích thước: 1200 x 400 x 1950
4.400.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG04-1
Kích thước: 800 x 400 x 1950
2.640.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG04-0
Kích thước: 800 x 400 x 1950
2.420.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG04K-2
Kích thước: 800 x 400 x 1950
2.970.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG05
Kích thước: 800 x 400 x 750
1.650.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG04-2
Kích thước: 800 x 400 x 1950
2.860.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG03-2
Kích thước: 800 x 400 x 1200
1.980.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG03-1
Kích thước: 800 x 400 x 1200
1.815.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG03-0
Kích thước: 800 x 400 x 1200
1.430.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG02-2
Kích thước: 800 x 400 x 800
1.485.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG02-1
Kích thước: 800 x 400 x 800
1.375.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG02-0
Kích thước: 800 x 400 x 800
1.045.000,00 ₫

Tủ Gỗ

Mã SKU: TG01
Kích thước: 1200 x 420 x 1830
3.025.000,00 ₫